E-mail

Met het e-mail programma verstuurd u gemakkelijk digitale post. Dit kan in allemaal verschillende vormen, zoals tekst, foto en video. Op deze pagina leest u alles over het versturen van mail, ontvangen van mail en opslaan van mails.

Hieronder vindt u per tabblad uitleg bij het openen, ontvangen, versturen en opslaan van uw e-mails.

E-mail programma openen

Om het programma ‘E-mail’ te openen, drukt u op de ‘E-mail’-toets van uw toetsenbord of klikt u op ‘E-mail’ op de openingspagina.

Op het icoontje ‘E-mail’ wordt, in een rood cirkeltje, het aantal e-mails aangegeven dat u ontvangen heeft en nog niet gelezen. Een * betekent dat er meer dan tien nieuwe e-mails binnen zijn.

Screen Shot 2019-03-28 at 09.31.01
 1. Klik hier om e-mails te sturen.
 2. Klik hier om e-mails te openen.
 3. Klik hier om naar het programma ‘E-mail’ te gaan.

E-mail versturen

Hieronder vindt u een overzicht van het scherm waar u in komt wanneer u een e-mail wilt verzenden.

Screen Shot 2019-03-28 at 09.37.26
 1. Toolbar: Hier vindt u allerlei handige functies die u tijdens het schrijven van een e-mail nodig kunt hebben.
 2. Indeling: Klik op een van onderstaande mappen om te:
  • ‘Schrijven’, voor het schrijven van een e-mail.
  • ‘Ontvangen’, voor het bekijken van ontvangen e-mails.
  • ‘Verzonden’, voor het terugzien van door u verzonden e-mails.
  • ‘Ongewenst’, om e-mails die u als ongewenst verklaard heeft (reclame, spam) te vinden.
  • ‘Prullenmand’, om e-mails die u verwijderd heeft terug te vinden. Per abuis verwijderde berichten kunt u weer terugzetten in de lijst met ontvangen e-mails.
 3. Lijst met contactpersonen: Lijst met alle op uw laptop opgeslagen contactpersonen. Om een mail te sturen kunt u klikken op de persoon voor wie de mail bestemd is.
 4. Geadresseerde(n): Voor wie is de e-mail bestemd? U kunt hier een of meerdere e-mailadressen volledig intypen of op namen in de lijst met contactpersonen klikken.
 5. Onderwerp: Een korte beschrijving om uw e-mail onder de aandacht te brengen van de ontvanger (groetjes, vakantiefoto’s, vergadering, etc.).
 6. Stijlopties: Om uw tekst vorm te geven en een emotie-icoontje toe te voegen.
 7. Tekstvak: Dit is de plek waar u uw e-mail schrijft.
 1. Verzenden: Als uw e-mail gereed is, klikt u op dit icoontje om uw brief te verzenden naar de persoon van bestemming.
 2. Een bijlage toevoegen: Stuur een bijlage (zoals documenten, foto’s, mp3, etc.) bij uw e-mail.
 3. Afdrukken: Om uw e-mail uit te printen.
 4. Nieuw: Om een nieuwe e-mail te schrijven.

E-mail ontvangen

U kunt direct uw ontvangen e-mails bekijken door op het icoontje ‘E-mails ophalen’ te klikken of op ‘E-mail’ onder aan de homepagina.

Screen Shot 2019-03-28 at 10.23.25
 1. Toolbar: Hier vindt u allerlei acties die u met de geselecteerde e-mail kunt uitvoeren. Verder onderaan op deze pagina vindt u met informatie over de icoontje in de toolbar.
 2. Indeling: Het hoofdmenu van het programma ‘E-mail’.
 3. Lijst met ontvangen e-mails: de e-mails die u nog niet geopend heeft, zijn gemarkeerd met een oranje stip aan de onderkant.
 4. Geselecteerde e-mail: De e-mail die u aanklikt in de lijst met ontvangen e-mails, verschijnt in het blauw.
 5. De inhoud van de geselecteerde e-mail: Hier kunt u de door u aangeklikte e-mail lezen en de bijlagen zien.
 6. Opslaan: Met een muisklik wordt de bijlage opgeslagen.

Toolbar icoontjes

 1. Ontvangen: Check hier of u nieuwe e-mails heeft ontvangen.
 2. Markeer alles als gelezen: Bestempel al uw e-mails als ‘gelezen’, zelfs als uw ze niet eens geopend heeft.
 3. Antwoorden: Klik hier om een e-mail te sturen als antwoord op de e-mail die u aan het lezen bent.
 4. Doorsturen: Voor als u de e-mail die u aan het lezen bent door wilt sturen naar een ander persoon.
 5. Adres opslaan: Handig om het adres op te slaan van de afzender van de e-mail die u aan het lezen bent.
 1. E-mail opslaan: Bewaar de e-mail die u voor zich heeft op uw laptop (in ‘Documenten’).
 2. Afdrukken: Om de geopende e-mail uit te printen.
 3. Verwijderen: Hiermee gooit u de e-mail die u aan het lezen bent in de prullenmand.
 4. Ongewenst: Om een e-mail als ongewenst aan te merken (spam, reclame, etc.).
 5. Gewenst: Klik hier om een als ongewenst aangemerkte e-mail weer terug te zetten bij gewenste e-mails.

Bijlagen opslaan

Screen Shot 2019-03-28 at 11.02.07
 1. Bijlagen worden altijd onder aan uw e-mail weergegeven.
 2. In het leesvak worden foto’s als bijlage direct weergegeven. Scroll naar beneden met de navigatiebalk rechts op het scherm om de foto in zijn geheel te bekijken.

Als u op de naam van de bijlage klikt, wordt deze in de bijbehorende map geopend (een foto zal bijvoorbeeld direct in uw fotomap geopend worden).

Screen Shot 2019-03-28 at 11.00.32

Klik op ‘Opslaan’ naast de naam van de bijlage om op te slaan.

Screen Shot 2019-03-28 at 10.46.28

Selecteer vervolgens de map waar u de bijlage in op wilt slaan en klik op ‘Opslaan’.

Screen Shot 2019-03-28 at 10.48.02

Als u wilt controleren of de bijlage goed is opgeslagen, gaat u dan naar de desbetreffende map en kijk of de bijlage daar in staat.